Aktuelles

Studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odwiedzili HPol BB

Studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w dniach 11-14 czerwca 2019 roku odwiedzili [Fach]Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. W trakcie pobytu w Oranienburgu studenci ze Szczytna mieli okazję zapoznać się z działalnością niemieckiej szkoły policyjnej oraz pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania niemieckiej Policji zarówno na poziomie landowym, jak i federalnym. Bardzo duże zainteresowanie polskiej grupy wzbudziły zajęcia na strzelnicy, gdzie przedstawiono nowoczesny system „Blue Box” służący do kształtowania właściwych zachowań w trakcie interwencji z użyciem broni oraz zaprezentowano broń szkoleniową. Ciekawym doświadczeniem były także praktyczne zajęcia, w czasie których studenci mieli możliwość dokonania pomiaru prędkości poruszających się pojazdów. W ramach wizyty polska grupa miała także okazję obserwować zajęcia na macie, czy też obejrzeć sale przeznaczone do nauki przeprowadzania oględzin i zbierania oraz zabezpieczenia śladów przestępstw.  Jednak największe emocje i zaciekawienie studentów WSPol wzbudził ich udział w grze symulacyjnej, w której wraz z niemieckimi funkcjonariuszami pełnili służby patrolowe. Ich zadaniem było podjęcie właściwej interwencji do pozorowanego zdarzenia z udziałem innych studentów biorących udział w grze. Dla polskich studentów była to doskonała okazja do współdziałania z niemieckimi funkcjonariuszami oraz do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zasad i sposobu działania Policji w obu państwach. W czasie pobytu w Oranienburgu grupa ze Szczytna zrealizowała również ciekawy program kulturalny. Studenci zwiedzili Schlossmuseum Oranienburg oraz poznali historię miasta, dzięki uprzejmości Herr R. Mussik, który był ich przewodnikiem. Na zakończenie wyjazdu studenci WSPol wspólnie z Herr R. Mussik odwiedzili dawny obóz koncentracyjny Sachsenhausen, który wzbudził zadumę i refleksję wśród uczestników grupy.

DAAD-Studienreise der Polnischen Polizeihochschule in Szczytno

Festnahme

Herr Dr. Tomasz Łachacz schildert seine Eindrücke von der Studienreise der Polnischen Polizeihochschule in Szczytno.

Fast 400 Polizistinnen und Polizisten leisten Eid

Einige zu Vereidigende

(29.05.19) In Anwesenheit von Innenminister Karl-Heinz Schröter leisteten die Beamtinnen und Beamten ihren Eid auf das Grundgesetz und die Verfassung des Landes Brandenburg.

Pages

Subscribe to Aktuelles

Netzwerk Studienqualität Brandenburg

 

Link zur Seite Erasmus+

Folgen Sie uns auf:

Link zum Facebook-AuftrittLink zum Twitter-AuftrittLink zum Instagram-Auftritt der Polizei Brandenburg